Proyectos

AXUDA ALIMENTARIA E SANITARIA A FAMILIAS CUBANAS

(OX)PROPORCIONAR ÁS FAMILIAS UNHA AXUDA ALIMENTARIA E UNHA ENTREGA DE APORTE VITAMÍNICO E SANITARIO

(A1) ENTREGA DE ALIMENTOS

(A2) AUTOCONSTRUCIÓN E REPARACIÓN DE VIVENDAS

BENEFICIARIOS/AS: 2000 PERSOAS

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convenios Ayuda Emergencia
Región: 
América Central y Caribe
País: 
CUBA
Zona de actuación: 
Santiago de Cuba (provincia)
Agentes: 
EGAS - ESTUDIANTES GALLEGOS PARA LA AYUDA SOCIAL
Código CRS: 
72040 - Ayuda alimentaria de emergencia
Ayudas: 

30.000.00 €