Proxectos

AXUDA ALIMENTARIA E SANITARIA A FAMILIAS CUBANAS

(OX)PROPORCIONAR ÁS FAMILIAS UNHA AXUDA ALIMENTARIA E UNHA ENTREGA DE APORTE VITAMÍNICO E SANITARIO

(A1) ENTREGA DE ALIMENTOS

(A2) AUTOCONSTRUCIÓN E REPARACIÓN DE VIVENDAS

BENEFICIARIOS/AS: 2000 PERSOAS

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convenios Axuda Emerxencia
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
CUBA
Zona de actuación: 
Santiago de Cuba (provincia)
Axentes: 
EGAS - ESTUDANTES GALEGOS PARA A AXUDA SOCIAL
Código CRS: 
72040 - Axuda alimentaria de emerxencia
Axudas: 

30.000.00 €