Proyectos

CONSERVACIÓN DO CHAN E A AUGA NA CONCA DO RÍO PARANÁ COMO BASE PARA A SUSTENTABILIDADE DAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS - CONCA DO RÍO PARANÁ

(OX) CONSERVACIÓN DO CHAN E A AUGA NA CONCA DO RÍO PARANÁ COMO BASE PARA A SUSTENTABILIDADE DAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

(OE1) ELABORACIÓN DUNHA BASE DE DATOS ACERCA DA PROBLEMAÁTICA DA DEGRADACIÓN DO CHAN DA CONCA DO RÍO PARANÁ

(OE2) ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL DO CHAN

(OE3) INTERCAMBIOS PROFESIONAIS DE PROFESORADO E ALUMNADO

(A1) ELABORACIÓN DUNHA BASE DE DATOS SOBRE A DEGRADACIÓN DO CHAN

(A2) AGRICULTURA DE PRECESIÓN

(A3) AVALIACIÓN DA CALIDADE DO CHAN E RISCO DE DEGRADACIÓN

BENEFICIARIOS/AS: COLECTIVOS CIENTÍFICOS, TÉCNICOS, PRODUCTORES/AS E DOCENTES

Año: 
2005
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Proyectos en el exterior otros agentes
Región: 
América del Sur
País: 
BRASIL
ARGENTINA
Zona de actuación: 
Cuenca Río Paraná
Agentes: 
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
Código CRS: 
31120 - Desarrollo agrario
Ayudas: 

72.000.00 €