Proxectos

CONSERVACIÓN DO CHAN E A AUGA NA CONCA DO RÍO PARANÁ COMO BASE PARA A SUSTENTABILIDADE DAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS - CONCA DO RÍO PARANÁ

(OX) CONSERVACIÓN DO CHAN E A AUGA NA CONCA DO RÍO PARANÁ COMO BASE PARA A SUSTENTABILIDADE DAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

(OE1) ELABORACIÓN DUNHA BASE DE DATOS ACERCA DA PROBLEMÁTICA DA DEGRADACIÓN DO CHAN DA CONCA DO RÍO PARANÁ

(OE2) ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL DO CHAN

(OE3) INTERCAMBIOS PROFESIONAIS DE PROFESORADO E ALUMNADO

(A1) ELABORACIÓN DUNHA BASE DE DATOS SOBRE A DEGRADACIÓN DO CHAN

(A2) AGRICULTURA DE PRECESIÓN

(A3) AVALIACIÓN DA CALIDADE DO CHAN E RISCO DE DEGRADACIÓN

BENEFICIARIOS/AS: COLECTIVOS CIENTÍFICOS, TÉCNICOS, PRODUCTORES/AS E DOCENTES

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
América do Sur
País: 
BRASIL
ARXENTINA
Zona de actuación: 
Conca Río Paraná
Axentes: 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Código CRS: 
31120 - Desenvolvemento agrario
Axudas: 

72.000.00 €