Proyectos

CONSUMO SENTIDO

Beneficiarios

 Centros educativos e cidadanía que non acoda as actividades pero que se informe a través dos medios  de comunicación ou de persoas que participen nas actividades.

Obxectivos

- Sensibilizar á sociedade galega, expandindo os hábitos de consumo responsable entre a poboación de xeito que se acade unha normalidade en canto á hora de consumir produtos de comercio xusto.

- Preténdese  impulsar nos centros de ensino os valores do consumo responsable e comercio xusto como xeitos de actuación contraposto ao sistema establecido, facendo fincapé nas medidas a tomar polos gobernos e as multinacionais para diminuír as inxustizas xeradaspor dito sistema.

- Incorporar aos galegos e galegas ás campañas de presión política sobre empresas para que incorporen códigos de conduta en responsabilidade social corporativa e sobre institucións para que incorporen medidas conducentes á compra pública ética

Accións

1. Programa de actividades de divulgación e sensibilización sobre comercio xusto e consumo responsable. Realización de actividades informativas e de divulgación. Creación de espazos de debate sobre os principais temas de educación para un consumo responsable.Difusión e divulgación dos principios de comercio xusto por medio de campañas específicas.
 
2.Semana Galega de comercio xusto. Charlas, conferencias e mesas redondas (Pontevedra, Vigo, Ourense, Ponteareas e Melide). Xuntanzas institucionais. Acto de rúa: performance (Pontevedra, Santiago e Vigo). Charlas de divulgación (Ponteareas, Melide, Pontevedra, Ourense, Santiago e Vigo). Exposición Compra ética (toda Galicia). Día Internacional do comercio xusto (stand informativo en Pontevedra, Santiago e Vigo)   

3.Programa Bo Café. Sensibilización das administracións públicas (autonómica e locais) galegas. Introducir o café de comercio xusto nos circuitos galegos ordinarios de merca e venda de café.        

Año: 
2006
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Educación para el desarrollo
Región: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Agentes: 
AMARANTE PARA O ECODESENVOLVEMENTO
Ayudas: 

14.960 euros