Proyectos

FORTALECEMENTO DA ESTRUTURA E FORMACIÓN DOS/AS VOLUNTARIOS/AS DE SOLIDARIDADE INTERNACIONAL POTENCIANDO O COMERCIO XUSTO

(OE) FORTALECER A ESTRUTURA DA ONGD SOLIDARIDADE INTERNACIONAL E A FORMACIÓN DOS/AS VOLUNTARIOS/AS

Año: 
2004
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Consolidación y fortalecimiento de ONGD
Región: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Agentes: 
SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL GALICIA
Ayudas: 

14.970.00 €