Proxectos

FORTALECEMENTO DA ESTRUTURA E FORMACIÓN DOS/AS VOLUNTARIOS/AS DE SOLIDARIDADE INTERNACIONAL POTENCIANDO O COMERCIO XUSTO

(OE) FORTALECER A ESTRUTURA DA ONGD SOLIDARIDADE INTERNACIONAL E A FORMACIÓN DOS/AS VOLUNTARIOS/AS

Ano: 
2004
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Consolidación e fortalecemento de ONGD
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL GALICIA
Axudas: 

14.970.00 €