Proyectos

O COMERCIO XUSTO, O CONSUMO RESPONSABLE E A ECONOMÍA SOLIDARIA COMO ALTERNATIVAS REAIS

Beneficiarios

Poboación de primaria, secundaria de toda a provincia. Ámbito autonómico galego

Obxectivos

 1. Impulsar o comercio xusto, o consumo responsable e a economía alternativa solidaria no noso entorno
 2. Sensibilizar á poboación en xeral e ás rapazas e rapaces dos centros educativos en particular sobre os temas do programa
 3. Crear conciencia crítica e tratar de implicar á sociedade no cambio real dos seus hábitos de consumo
 4. Dar a coñecer máis e mellor o noso Centro de Documentación como unha vía moi axeitada para a sensibilización e a adquisición de coñecementos sobre os temas do programa
 5. Seguir afondando na posibilidade de traballo en rede con outras entidades para os distintos temas do programa e sobre todo para o movemento da Economía Alternativa e Solidaria de Galicia

Accións

 • Seguir chegando ao maior número de centros eduativos coas intervencións sobre comercio xusto e consumo responsable. Previsión de 30 intervencións en 10 centros de ensino
 • Achegar ao público en xeral a sensibilización sobre os temas do programa a través da realización de diversas actividades formativas. Cinco charlas ou obradoiros, 4 contacontos e 20 proxeccións de documentais e películas
 • Dinamizar o Centro de Documentación Kandaharia, de xeito que aumentemos o seu número de usuarios e as súas posibilidades de achegamento aos centros educativos. Elaboración dunha exposición en galego sobre os temas do programa, así como material de difusión e a mellora das maletas de material didáctico
 • Programa de traballo coas Oficinas Municipais de Consumo e da Xunta de Galicia para a difusión do comercio xusto e o consumo responsable
 • Seguir afianzando o traballo en rede do Espazo por un Comercio Xusto a nível estatal e contribuir ás campañas comúns que se realicen
 • Seguir afondando no traballo sobre Economía Alternativa e Solidaria en Galicia, a través de reunións coas demáis entidades interesadas, das que saian obxectivos e actividades común para avanzar
Año: 
2006
Instrumento de financiación: 
Convocatoria Educación para el desarrollo
Región: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Agentes: 
A COVA DA TERRA
Ayudas: 

3.100 euros