Proyectos

En este apartado tienen a su disposición la información de los proyectos financiados por la Cooperación Galega.

Buscar proyectos en

 • DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO LOCAL CON PARTICIPACIÓN DA MULLER NA MANCOMUNIDADE MOCALEMPA. HONDURAS

  (OX)IMPULSAR NA COMUNIDADE MOCALEMPA, UN MODELO DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO LOCAL QUE CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DAS MULLERES,  MELLORE AS CONDICIÓNS DE VIDA DA POBOACIÓN MÁIS VULNERABLE, FORTALECENDO AS CAPACIDADES LOCAIS E XERANDO EXPERIENCIAS MODELO EN 6 COMUNIDADES

  (OE1) FORTALECER AS CAPACIDADES DOS ACTORES LOCAIS PARA QUE LIDEREN OS DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO DA MANCOMUNIDADE ASEGURANDO A PARTICIPACIÓN DA MULLER NO MESMO

 • CASA PARA ESTUDANTES INDÍXENAS NA MIXTECA-OAXACA- MÉXICO

  (OX1) BRINDAR ALTERNATIVAS PARA QUE OS XOVES INDÍXENAS CONTINÚEN OS SEUS ESTUDIOS

  (OX2) FREAR A INMIGRACIÓN E ACERCAR AOS XOVES CON PARTICULAR INCIDENCIA NA MULLER Á REFLEXIÓN SOBRE A REALIDADE DAS SÚAS COMUNIDADES

  (OE1) CREAR UN ESPACIO INTEGRAL DE ALOXAMENTO, DOCENTE E PRODUTIVO BASEADO NA AUTOXESTIÓN PARA A MOCIDADE DA REXIÓN DE TLAXIACO

  (OE2) VINCULAR AOS XOVES NO COÑECEMENTO E O RESPECTO DO MEDIOAMBIENTE

  (OE4) AUMENTAR A PRESENCIA DA MULLER NA VIDA PÚBLICA DE TLAXIACO

 • EQUIPAMENTO DA ESCOLA SECUNDARIA "SANTA MARÍA" NACALA-PORTO, EN MOZAMBIQUE

  (OX)FACILITAR O ACCESO A UNHA BOA EDUCACIÓN SECUNDARIA Á XUVENTUDE DA ZONA COSTEIRA DA PROVINCIA DE NAMPULA

  (A1)FINALIZAR A CONSTRUCCIÓN DA NOVA ESCOLA

  (A2)EQUIPAR A ESCOLA

  (A3)REALIZAR A MATRÍCULA DOS ALUMNOS CONFORME AOS CRITERIOS ESTABLECIDOS

  BENEFICIARIOS/AS: 2500-3000 ALUMNOS ANUAIS PARA 18 AULAS

 • ABASTECEMENTO E SANEAMENTO Á COMUNIDADE DE CORINTO HACIENDA

  (OX) ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE CORINTO HACIENDA

  (OE) DOTAR DE ACCESO Á AGUA POTABLE E SANEAMENTO ÁS PERSOAS QUE CONFORMAN A COMUNIDADE DE CORINTO HACIENDA

  A1) CONSTRUCIÓN DUN SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE AUGA QUE PERMITIRÁ O ACCESO POR CANTAREIRAS OU FONTES PÚBLICAS Á AUGA AOS SEUS HABITANTES

  (A2) CONSTRUCIÓN DE LETRINAS E BIOFILTROS DA REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DA COMUNIDADE

  (A3) PROTECCIÓN DO MANANTIAL

 • DEFENSA DOS DEREITOS FUNDAMENTAIS DE ADOLESCENTES E XOVES EN SITUACIÓN DE POBREZA MEDIANTE UN PROCESO EDUCATIVO EN ARXENTINA

  ZONA NORTE DE BUENOS AIRES
  (OX)MELLORAR AS CONDICIÓNS DE VIDA DE ADOLESCENTES E XOVES EN SITUACIÓN DE POBREZA EN ARXENTINA

  (OE)PROMOVER A DEFENSA DOS DEREITOS FUNDAMENTAIS DE ADOLESCENTES E XOVES EN SITUACIÓN DE POBREZA DA ZONA NORTE DO CONURBANO BONAIRENSE MEDIANTE UN PROCESO EDUCATIVO

  (A1)CAPACITACIÓN E ASESORÍA EN DEREITOS MEDIANTE REUNIÓNS, DIAGNÓSTICOS, PUBLICACIÓNS, ENCONTROS E TRANSFERENCIA A REDES DE ORGANIZACIÓNS DE REFERENCIA PARA OS/AS XOVES

 • CONSTRUIR COMUNIDADES SAUDABLES E AUTOXESTIONARIAS, INCREMENTANDO CAPACIDADES PARA A SEGURIDADE ALIMENTARIA E A DINAMIZACIÓN DE ECONOMÍAS RENTABLES E SOSTIBLES EN ZONAS POBRES DA FRONTEIRA ECUATORIANA-PERUANA. -COMUNIDADES SAUDABLES E AUTOXE

  (OX)CONTRIBUIR Á MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE VIVEN EN 12 COMUNIDADES DA FRONTEIRA ECUATORIANO-PERUANA

  (OE1)ELABORAR 12 PLANS COMUNITARIOS DE XESTIÓN DO HÁBITAT E MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DOS SEUS HABITANTES

  (OE2) MELLORA DOS SISTEMAS DE DOTACIÓN DE AUGA PARA CONSUMO HUMANO, SISTEMAS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS, CAMPAÑAS MÉDICO-ODONTOLÓXICAS, IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DA ENFERMIDADE E PROMOCIÓN DA SAÚDE, E MELLORA DA SEGURIDADE ALIMENTARIA FAMILIAR

 • MELLORA DO SISTEMA EDUCATIVO PRIMARIO NA MUNICIPALIDADE DE BUNGO-UIGE EN ANGOLA

  (OX) ASEGURAR OS DEREITOS BÁSICOS DE BUNGO

  (OE) CONTRIBUÍR Á EDUCACIÓN DE CALIDADE PARA OS/AS NENOS/AS RETORNADOS/AS DA MUNICIPALIDADE DE BUNGO, PROVINCIA DE UIGE

  (A1) IMPLICACIÓN NA CONSTRUCIÓN DAS ESCOLAS POR PARTE DAS COMUNIDADES E DOUTRAS ONGS LOCAIS QUE TRABALLAN NA ÁREA DE EDUCACIÓN

  (A2) CELEBRACIÓN DUN ACORDO CON LÍDERES E LIDERESAS TRADICIONAIS DAS COMUNIDADES IMPLICADAS

  (A3) ELABORACIÓN DE LADRILLOS POR PARTE DAS COMUNIDADES

 • REHABILITACIÓN E EQUIPAMENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PARA A EDUCACIÓN BÁSICA DE NENOS E NENAS SEN RECURSOS NA LOCALIDADE DE MOCUMBI.MOZAMBIQUE - PROMOCIÓN EDUCATIVA EN MOCUMBI

  (OX) MELLORA DA CALIDADE DE VIDA DA POBOACIÓN SEN RECURSOS DA LOCALIDADE DE MOCUMBI A TRAVÉS DA PROMOCIÓN EDUCATIVA E FORMATIVA DE CALIDADE

  (OE1) AO FINAL DO PROXECTO POLO MENOS 670 NENOS E NENAS E 130 ADULTOS DA LOCALIDADE DE MOCUMBI DISPORÁN DE ESPACIOS ESCOLARES REHABILITADOS E SEGUROS, ASÍ COMO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR AXEITADO PARA ASISTIR ÁS CLASES DE ENSINO PRIMARIO E ALFABETIZACIÓN EN CONDICIÓNS AXEITADAS

 • FORTALECEMENTO DA SAÚDE COMUNITARIA EN SANTA CATARINA DE MASAHUAT

  (OX)MELLORA DA SAÚDE COMUNITARIA DA POBOACIÓN DE SANTA CATARIANA MASAHUAT

  (OE) AO FINAL DO PROXECTO MELLORARÁN AS CONDICIÓNS DE SAÚDE BÁSICA E MEDIOAMBIENTAIS NO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT

  (A1) CONTRATACIÓN DE PERSOAL E APERTURA DE OFICINA EN SANTA CATARINA MASAHUAT

  (A2) ELABORACIÓN LIÑA BASE

  (A3) AVALIACIÓN DO PROXECTO CON BENEFICIARIOS/AS  E ACTORES RELEVANTES

  (A4)REUNIÓNS COMUNITARIAS PARA SOCIALIZACIÓN E ARRANQUE DO PROXECTO

 • INTEGRACIÓN LOCAL DE REFUXIADAS/OS COLOMBIANAS/OS EN ECUADOR: ACCESO Á EDUCACIÓN - 05/AB/ECU/LS/401

  (OX) CREAR AS CONDICIÓNS QUE FAVOREZAN A INTEGRACIÓN DAS/OS REFUXIADAS/OS COLOMBIANAS/OS NAS COMUNIDADES RECEPTORAS DE ECUADOR, MEDIANTE O ACCESO DAS/OS MESMAS/OS Á EDUCACIÓN

  (OE) AO FINAL DO PROXECTO, NUN PERÍODO DE 12 MESES, 1426 NENAS/OS E ADULTOS REFUXIADAS E REFUXIADOS COLOMBIANAS /OS DE 6 PROVINCIAS RECEPTORAS DE ECUADOR TERÁN ACCESO Á EDUCACIÓN E Á ALFABETIZACIÓN

  (A1) OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 36 ESCOLAS E COLEXIOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DA EXECUCIÓN DE 9 "PACIS"