Proyectos

 • FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN E SENSIBILIZACIÓN DE MOZOS/AS, UNIVERSITARIOS/AS GALEGOS/AS EN COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO

  Beneficiarios

  Asistentes  ao curso de formación: 15 mozos e mozas galegos. Asistentes ás actividades de sensibilización.

  Obxectivos

  - Promover o compromiso das sociedades do Norte cos países do Sur

 • REDE SOLIDARIA DA MOCIDADE PARA A PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN XUVENIL E O EXERCICIO DA CIDADANÍA GLOBAL

  Beneficiarios

  Mozos e mozas  de 16 centros de ensino. De entre 14 e 18 anos, estudantes de segundo ciclo de ESO, Bacharelato e Ciclos formativos de grao medio e superior e doutras modadlidades educativas formais ou non formais.

  Obxectivos

 • ACTIVIDADES DE FORMACIÓN - SENSIBILIZACIÓN GALICIA

  Beneficiarios

   Alumnos de 8 a 17 anos de colexios de Galicia.  Poboación galega en xeral

  Obxectivos

 • OBXECTIVO 2015

  Beneficiarios

  As persoas que visiten a exposición

  Obxectivos

  - Educar e sensibilizar ante os compromisos asumidos nos ODM, as situacións e problemáticas ás que queren responder, as dificultades que se atopan na súa realización e promover o compromiso colectivo e persoal dende Galicia na consecución  efectiva dos mesmos.

 • CONSUMO SENTIDO

  Beneficiarios

   Centros educativos e cidadanía que non acoda as actividades pero que se informe a través dos medios  de comunicación ou de persoas que participen nas actividades.

  Obxectivos

 • GALICIA CON VISTAS AO SUR

  Beneficiarios 

  Comunidade educativa e poboación interesada en temas de desenvolvemento e cooperación

  Obxectivos

 • ABRE A XANELA AO MUNDO

  (OX) SENSIBILIZAR E EDUCAR PARA O DESENVOLVEMENTO NO SEU SENTIDO MÁIS AMPLO E INTEGRAL, AOS NENOS/AS E XOVES DE GALICIA, FACENDO USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS

  (OE1) DAR A COÑECER Á SOCIEDADE GALEGA , EN PARTICULAR, Ó SECTOR DA POBOACIÓN QUE SE ATOPA EN IDADE

  (A1)MELLORA E AMPLIACIÓN DO PORTAL www.ventanalmundo.com

  (A2)VERSIÓN EN GALEGO DE TODO O PROXECTO

  (A3)RELANZAMENTO MASIVO DA CAMPAÑA

  (A4)CONFECIÓN DE NOVOS MATERIAIS, COORDINACIÓN E SEGUEMENTO DE TODO O PROXECTO

 • IGUALDADE PARA O DESENVOLVEMENTO. SE A MULLER AVANZA O MUNDO TAMÉN

  Beneficiarios

  Alumnado  de centros  de ensino secundario, bacharelato e universidades.
  Mulleres usuarias dos Centros da Muller, xornalistas dos medios locais, autonómicos e nacionais, socios de Intered Galicia, membros de ONGD´s galegas, membros da Asociación de Mulleres de Galicia e voluntariado do Plan de Voluntariado de Galicia 2006-2010.

  Obxectivos 

 • 7º AULA DE CONTOS SOLIDARIOS

  Beneficiarios

  1500 alumnos e 1000 profesores de oitenta centros escolares de educación infantil, primaria, ESO e Bacharelato do medio rural galego.

  Obxectivos:

 • PLAN OPERATIVO CABO VERDE 2006-2007

  (OX) Afortalar aos entes locais no proceso de descentralización có fin de aumentar os recursos económicos, materiais e humanos que fagan real unha modernización na xestion e a participación da sociedade civil na definición das políticas públicas nesta dimensión, contribuíndo á redución da pobreza e a consecución dos obxectivos do milenio

  (OE1) Ordenamento e xestión do territorio

  (OE2) Fortalecemento institucional