Proyectos

 • IMPULSO DO BO CAFÉ

  (OX) IMPULSO DO COMERCIO XUSTO, SENSIBILIZANDO Á CIDADANÍA, EMPRESAS E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS DE GALICIA EN RELACIÓN Á PROBLEMÁTICA DO COMERCIO INTERNACIONAL E DAS PROPOSTAS DE COMERCIO XUSTO, A TRAVÉS DO CAFÉ COMO PRODUTO ESTRELA

  (A1) DIFUSIÓN AOS/ÁS CONSUMIDORES/AS DE CAFÉ NOS LUGARES DE TRABALLO E ESTUDIO DAS PROPOSTAS DO COMERCIO XUSTO

 • DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE FORTALECEMENTO DE ONGD E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

  REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECEMENTO DE ONGD E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

  (A1) CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DAS ONGD E DO SEU LABOR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

  (A2) EDICIÓN DUN CARTAFOL DA SOLIDARIDADE

  (A3) ACTUALIZACIÓN E PROMOCIÓN DA PÁXINA WEB www.galiciasolidaria.org

  (A4) SEMINARIO DIRIXIDO A PERSOAL CON RESPONSABILIDADES EN ONGDS E TAMÉN DOUTRAS ENTIDADES AUTONÓMICAS

  (A5) SEMINARIOS ESPECÍFICOS

  (A6) SEMINARIO SOBRE "A CRISE MUNDIAL DA FAME: AGRICULTURA SECUESTRADA"

 • MÁSTER EN XESTIÓN DA COOPERACIÓN INTERNACIONAL E DAS ONGD (2005 - 2006)

  (OX) REALIZACIÓN DO MÁSTER DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E DAS ONGD ORGANIZADO POLA USC

  (OE)FORMAR Á MOCIDADE UNIVERSITARIA NA COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO E CONSTRUIR DESTE XEITO  UN NUTRIDO GRUPO DE PROFESIONAIS GALEGOS/AS

  BENEFICIARIOS/AS: A MOCIDADE UNIVERSITARIA INTERESADA NA COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO.

 • CURSO SOBRE XESTIÓN MUNICIPAL NA PROVINCIA DE SUBYUNGAS.BOLIVIA

  (OX) FORTALECIDA  A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS DE CHULUMANI E IRUPANA

  (OE1) OS GOBERNOS MUNICIPAIS DE CHULUMANI E IRUPANA FORTALECIDOS INSTITUCIONALMENTE E CON MAIOR CAPACIDADE DE XESTIÓN, MELLOR MANEXO FINANCIEIRO DE RECURSOS; E POR PARTE DA SOCIEDADE CIVIL, MAIOR PARTICIPACIÓN CIDADÁ E MAIOR VIXILANCIA SOCIAL 

  (A1) CURSO DE XESTIÓN MUNICIPAL

  (A2) DESEÑO DA ESTRATEXIA DE COMUNICACIÓN

 • ADQUISICIÓN DE MATERIAL FARMACOLÓXICO E DE EMERXENCIAS PARA ACCIÓNS DE RESPOSTA INMEDIATA

  (OX) DOTACIÓN DE RECURSOS FARMACOLÓXICOS PARA ATENCIÓN DE POBOACIÓNS AFECTADAS POR UNHA CATÁSTROFE COMPLEXA

  (OE) DOTACIÓN DE MATERIAL DE EMERXENCIAS PARA A ATENCIÓN DE POBOACIÓNS AFECTADAS POR UNHA CATÁSTROFE

  BENEFICIARIOS/AS: AS POSIBLES SOCIEDADES AFECTADAS POR UNHA CATÁSTROFE COMPLEXA. A SOCIEDADE GALEGA POLO REFORZO DA SÚA AXENCIA HUMANITARIA.

 • IMPLEMENTACIÓN DUN PROXECTO PILOTO DE EXTENSIONISMO PESQUEIRO NO NORTE DE PERÚ

  (OX)MELLORA DA PESCA ARTESANAL E ACUÍCOLA QUE PERMITE AO COLECTIVO DE PESCADORES DO NORTE DE PERÚ (TUMBES E PIURA), AUMENTAR O SEU NIVEL DE RENDA NUN MARCO DE EXPLOTACIÓN SOSTIBLE DE RECURSOS PESQUEIROS

  (OE)ORGANIZAR E FORMAR UN EQUIPO PILOTO DE EXTENSIONISTAS PESQUEIROS/AS QUE PERMITAN AO COLECTIVO DE PESCADORES/AS DO NORTE DE PERÚ (TUMBA E PIURA) PROGRESAR NAS SÚAS PERSPECTIVAS PROFESIONAIS

  (A1) SELECCIÓN DE 2 TÉCNICOS/AS CON COÑECEMENTOS SOBRE O SECTOR PESQUEIRO ARTESANAL

 • EQUIPAMENTO DUN LABORATORIO NO HOSPITAL HOMÓNIMO BOLIVIA. SANTA CRUZ DE LA SIERRA. BOLIVIA

  (OX)BRINDAR RESULTADOS OPORTUNOS MEDIANTE A AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPOS NAS ÁREAS DE HEMATOLOXÍA E QUÍMICA SANGUÍNEA BAIXO A PREMISA DE RESPONSABILIDADE PROFESIONAL, CALIDADE, EFICACIA E EFICIENCIA AXUDANDO DESTE XEITO NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS PACIENTES QUE ACODEN  A ESTE SERVICIO

  (OE) EQUIPAMENTO DUN LABORATORIO NO HOSPITAL DE BOLIVIA

  (A)EQUIPAMENTO DUN LABORATORIO NO HOSPITAL DE BOLIVIA

 • SOLICITUDE DE AXUDA PARA O AUXILIO DAS VÍTIMAS DO TSUNAMI DO DISTRITO KANYAKUMARI, TAMIL NADU, SUR DA INDIA

  (OE)PROVER DE 5.000 REDES DE PESCA A 5.000 FAMILIAS DA DIÓCESE DE KOTTAR PARA QUE TEÑAN UN MEDIO DE SUBSISTENCIA

  (A)PROVISIÓN DE 5.000 REDES DE PESCA

  BENEFICIARIOS/AS: POBOACIÓN DE KANYAKUMARI, TAMIL NADU, SUR DA INDIA

 • ACCIÓN DE AXUDA HUMANITARIA Á POBOACIÓN AFECTADA POLO MAREMOTO DO SURESTE ASIÁTICO DO GOLFO DE BENGALA, SRI LANKA

  (OX) AXUDAR Á POBOACIÓN AFECTADA POLO MAREMOTO DO SURESTE ASIÁTICO

  (OE) ADQUISICIÓN E ENVÍO DUNHA UNIDADE DE RESPOSTA DE EMERXENCIAS DE AUGA E SANEAMENTO

  (A) ENVÍO DE AUGA E SANEAMENTOPOBOACIÓN AFECTADA POLO MAREMOTO

  BENEFICIARIOS/AS: POBOACIÓN AFECTADA POLO MAREMOTO

 • PRESTACIÓN DE AXUDA HUMANITARIA Á POBOACIÓN DA REPÚBLICA DE SRI LANKA DAMNIFICADA POLO MAREMOTO DO GOLFO DE BENGALA

  (OX)PRESTAR AXUDA HUMANITARIA Á POBOACIÓN DE SRI LANKA

  (OE)ADQUISICION, TRANSPORTE, ENTREGA AOS DESTINATARIOS DE MATERIAL PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS, COMO ALIMENTOS, MEDICINAS E OUTROS CONSUMIBLES QUE CONTRIBÚAN A PALIAR AQUELAS

  BENEFICIARIOS/AS: POBOACIÓN DE SRI LANKA DAMNIFICADA POLO MAREMOTO DO GOLFO DE BENGALA