Proyectos

 • REHABILITACIÓN DA OPERACIÓN DE EMERXENCIA NA REPÚBLICA DE SRI LANKA E INDONESIA

  (OX) MELLORA DAS CONDICIÓNS DE SAÚDE DE 100.000 PERSOAS AFECTADAS POLO TERREMOTO E MAREMOTO EN SRI LANKA E INDONESIA

  (OE) RESTABLECEMENTO DA CAPACIDADE OPERATIVA DAS ESTRUTURAS LOCAIS DE SAÚDE AFECTADAS POLO TERREMOTO E O MAREMOTO PARA A ASISTENCIA DE 100.000 PERSOAS AFECTADAS E PREVENCIÓN DE ENFERMIDADES TRANSMISIBLES EN SRI LANKA E INDONESIA.

  (A1) RECOLLIDA, PROCESAMENTO E VALORACIÓN DOS DATOS

  (A2) INTERVENCIÓN E INFORMACIÓN Á POBOACIÓN EN EDUCACIÓN PARA A SAÚDE E EPIDEMIAS

 • REFORZAMENTO DO ABASTECEMENTO DE AUGA NA ILLA DE MAIO, CABO VERDE

  (OX)CONTRIBUIR Á MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE AUGA E CREAR MECANISMOS PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DE DESEMPREGO NO MEDIO RURAL

  (OE1)AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE AUGA POTABLE E DIMINUIR O CUSTO DE PRODUCIÓN

  (OE2)REDUCIR O DESEMPREGO NO MEDIO RURAL

  (A1)ADQUISICIÓN DUNHA UNIDADE DE DESALINIZACIÓN POR OSMOSE INVERSA DE 103 M3/DIA

 • XESTIÓN MUNICIPAL E PARTICIPACIÓN CIDADÁ NO DESENVOLVEMENTO RURAL, PERÚ

  (OX) PROMOVER O DESENVOLVEMENTO INTEGRAL, SOSTIBLE E HARMÓNICO, IMPULSANDO A CREACIÓN DE MECANISMOS E ESTRATEXIAS DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ NA PROVINCIA DE HUARAL

  (OE1) INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA

  (OE2) CAPACITACIÓN E SEGUEMENTO

  (OE3) PARTICIPACIÓN CIDADÁ NO PLANEAMENTO  ESTRATÉXICO DO DESENVOLVEMENTO LOCAL

  (A1) 12 VISITAS AOS MUNICIPIOS PARA CONTACTAR CON AUTORIDADES E LÍDERES COMUNAIS E COÑECER AS SÚAS OPINIÓNS

 • FORMULACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL E OUTRAS ACTUACIÓNS - CABO VERDE 2005

  (OX) CONTRIBUÍR NA LOITA CONTRA A POBREZA E GARANTIR O DESENVOLVEMENTO DOS POBOS MÁIS DESFAVORECIDOS ATENDENDO Ó MARCO NORMATIVO QUE ESTIPULA A LEI GALEGA DE COOPERACIÓN Ó DESENVOLVEMENTO

  (OE1) FORMULACIÓN DUN PLAN ANUAL E CUADRIENAL PARA CABO VERDE

  (OE2) FINANCIAR 22 LICENCIAS DE ARCVIEW

  (OE3) DESENVOLVER UN PROXECTO DE APOIO AO FONDO COMUNITARIO

  (OE4) FINANCIAR A REHABILITACIÓN SOCIAL DUN BARRIO NA CÁMARA MUNICIPAL DE PAUL

   

 • REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

  (OX) CONSOLIDAR O PAPEL DA COORDINADORA COMO ENTE AGLUTINADOR DAS ONGD CON PRESENZA EN GALICIA E COMO FEDERACIÓN DE REFERENCIA PARA AS INSTITUCIÓNS PÚBLICAS

  (A1) SERVICIOS ÁS ORGANIZACIÓNS MEMBRO

  (A2) RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

  (A3) PUBLICACIÓNS

  (A4) FORMACIÓNS

  (A5) SENSIBILIZACIÓN

  BENEFICIARIOS/AS: AS ORGANIZACIÓNS MEMBROS E A COMUNIDADE EN XERAL

 • ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS DAS/OS AFECTADAS/OS POLO MAREMOTO DO GOLFO DE BENGALA NO ESTADO DE TAMIL NADU, INDIA

  (OX) CONSEGUIR A RECUPERACIÓN DA COMUNIDADE BENEFICIARIA, EN ESPECIAL DAS MULLERES, NENAS E NENOS, NOS SECTORES DA EDUCACIÓN, SANIDADE, ECONOMÍA, MEDIO E CAPACIDADE ORGANIZATIVA

  (A1) ENQUISA INICIAL CENTRADA NA SITUACIÓN DA POBOACIÓN DA ZONA

  (A2) CAMPAÑAS SANITARIAS

  (A3) FORMACIÓN DE VOLUNTARIAS SANITARIAS COMUNITARIAS

  (A4) CAMPUS SANITARIOS

  (A5) APOIO A NENAS E NENOS ASÍ COMO ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

  BENEFICIARIOS/AS: 30 ALDEAS, 38500 FAMILIAS

 • ASISTENCIA TÉCNICA PARA O APOIO Á PRODUCIÓN E FORMACIÓN EN ACUICULTURA CONTINENTAL EN NAMIBIA

  (OX) APOIO Á PRODUCIÓN E FORMACIÓN EN ACUICULTURA CONTINENTAL EN NAMIBIA, CONTRIBUÍNDO Á MELLORA DA ALIMENTACIÓN DA POBOACIÓN DESTA ZONA XEOGRÁFICA MEDIANTE O DESENVOLVEMENTO DURADEIRO DA ACUICULTURA CONTINENTAL

  (OE) CAPACITACIÓN TÉCNICA E PROFESIONAL DE PERSOAL EN TÉCNICAS DE PRODUCIÓN E DE XESTIÓN DE ACUICULTURA

  (A1) FORMACIÓN DE AXENTES DE EXTENSIÓN PESQUEIRA DO GOBERNO NAMIBIO DESTINADO AO SECTOR DE ACUICULTURA CONTINENTAL

  (A2) FORMACIÓN DE PERSOAL DE PLANTAS DE ACUICULTURA EN MATERIA DE PRODUCIÓN

 • PLAN DE SENSIBILIZACIÓN 2005 E OUTRAS ACTUACIÓNS

  (OE1)REFORZAR O PAPEL DOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE COOPERACIÓN

  (OE2)IDENTIFICAR NOVAS COMPLICIDADES

  (OE3)FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA OS DINAMIZADORES DO PLAN DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRANTES DA REDE MUNICIPALISTA SOLIDARIA -RMS-

  (A1) II XORNADAS ANUAIS DE COOPERACIÓN

  (A2) SEMINARIO SOBRE CODESENVOLVEMENTO

  (A3) SEMINARIO SOBRE COOPERACIÓN E XÉNERO

  (A4) XORNADA DE AVALIACIÓN DA COOPERACIÓN DO FONDO GALEGO

 • RECUPERACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS PRODUTIVAS PESQUEIRAS DAS ZONAS DA COSTA DE ANDHRA PRADESH, TAMIL NADU E PONDICHERRY AFECTADAS POLO MAREMOTO

  (OX)RECONSTRUCCIÓN E RECUPERACIÓN ECONÓMICA DAS ZONAS AFECTADAS POLO MAREMOTO DOS ESTADOS DE ANDHRA PRADESH, TAMIL NADU E PONDICHERRY, SUR DA INDIA

  (OE1)PROMOVER O DESENVOLVEMENTO E A XESTIÓN COLECTIVA COA CREACIÓN OU REESTRUTURACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES/AS

  (OE2) DISTRIBUIR BARCAS, REDES E OUTROS UTENSILIOS DE PESCA A 45O COFRADÍAS DE PESCADORES/AS DAS ALDEAS COSTEIRAS DE ANDHRA PRADESH E TAMIL NADU AFECTADAS  POLO TERREMOTO

 • CONSTRUCIÓN DUN HOSPITAL ESCOLA PAR AMPLIAR A CAPACIDADE DOCENTE DO PROGRAMA DE FORMACIÓN DO CENTRO DE SAÚDE DE POLANA CANIÇO

  (OX)MELLORAR O NIVEL DE SAÚDE DA POBOACIÓN

  (OE1)FORMAR: MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA, ESTUDIANTES DE MEDICINA, PERSOAL DE SAÚDE PARA OS COIDADOS DE SAÚDE PRIMARIOS -ENFERMEIROS/AS E TÉCNICOS MEDIOS

  (OE2) CONSTRUIR O HOSPITAL ESCOLA DE POLANA CANIÇO, E AMPLIAR AS INSTALACIÓNS DO CENTRO DE SAÚDE

  (A1)CONTINUAR A REALIZACIÓN DO PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA DENTRO DO PROXECTO DO CENTRO DE SAÚDE DE POLANA CANIÇO