Proyectos

 • INDÍXENAS NA ÁREA ANDINA

  (OX) SENSIBILIZAR E DAR A COÑECER A SITUACIÓN NA QUE VIVEN AS POBOACIÓNS INDÍXENAS ANDINAS Á POBOACIÓN EN XERAL. CONTRIBUÍR AO COÑECEMENTO DA CULTURA DOS POBOS INDÍXENAS ANDINOS E AFIANZAR VALORES DE COOPERACIÓN, TOLERANCIA E RESPECTO Á DIVERSIDADE

  (OE1) DESENVOLVER  UNHA CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE OS VALORES TRANSMITIDOS A TRAVÉS DE CONTOS E LENDAS INDÍXENAS ANDINOS, PROMOVENDO A CONVIVENCIA, A SOLIDARIEDADE, RESPECTO E COMPROMISO E DANDO A COÑECER A SITUACION DOS INDÍXENAS DE ECUADOR, BOLIVIA E PERÚ ENTRE OS/AS NENOS/AS E MESTRES/AS DE PRIMARIA

 • DIALOGANDO CO SUR (CONCURSO DE CURTAMETRAXES)

  (OX) PROMOVER A SENSIBILIZACIÓN E CONCIENCIACIÓN SOBRE A SITUACIÓN NA QUE SE ATOPAN 3 SECTORES DE POBOACIÓN VULNERABLES EN PAÍSES POBRES: INFANCIA, INDÍXENAS E REFUXIADOS

  (OE1) INFORMAR E SENSIBILIZAR AS/OS XOVES GALEGAS/OS SOBRE A SITUACIÓN DA INFANCIA PALESTINA, OS REFUXIADOS SAHARAUIS E OS INDÍXENAS CENTROAMERICANOS

  (OE2) INFORMAR E SENSIBILIZAR A SOCIEDADE GALEGA EN XERAL SOBRE AS REALIDADES ANTERIORMENTE CITADAS

  (A1) SELECCIÓN DUN TÉCNICO EXPERTO PARA A CAMPAÑA

 • BEIJING+10 - XERANDO VÍNCULOS ENTRE MULLERES NORTE-SUR

  (OX) PROMOVER E IMPULSAR O TRABALLO DENDE O ENFOQUE DE XÉNERO EN TODOS OS ÁMBITOS

  (OE1) CONTRIBUÍR AO DESENVOLVEMENTO DE VÍNCULOS SOLIDARIOS DE MULLERES NORTE - SUR

  (OE2) PROMOVER ESPACIOS PÚBLICOS PARA QUE AS MULLERES DO SUR SE EXPRESEN CON VOZ PROPIA

  (OE3) SENSIBILIZAR SOBRE A SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN QUE SOFREN AS MULLERES E AS NENAS EN TORNO A DIFERENTES TEMÁTICAS

  (A1) ENCONTRO DE MULLERES NORTE/SUR

  (A2) CHARLAS EDUCATIVAS EN CENTROS DE FORMACIÓN

  (A3) PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

  (A4) EXPOSICIÓNS FOTOGRÁFICAS

 • ACHEGAR A TECNOLOXÍA PARA O DESENVOLVEMENTO HUMANO E O CONSUMO RESPONSABLE Á UNIVERSIDADE - TPDH

  (OX) CREAR UNHA CONCIENCIA CRÍTICA ANTE A NOSA FORMA DE CONSUMIR E FORMAR TÉCNICOS CUALIFICADOS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN

  (OE1) FORMACIÓN EN PROXECTOS DE COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

  (OE2) SENSIBILIZACIÓN DA PROBLEMÁTICA DA

  (A1) XORNADA DE FORMACIÓN EN PROXECTOS AGROPECUARIOS

  BENEFICIARIOS: COMUNIDADE UNIVERSITARIA DE CARREIRAS TÉCNICAS E ONGS

 • MEDICAMENTOS QUE NON CURAN (2ª PARTE)

  (OX) SENSIBILIZAR E INFORMAR Á POBOACIÓN GALEGA E A XUVENTUDE GALEGA SOBRE A PROBLEMÁTICA DAS DOAZÓNS INADECUADAS DE MEDICAMENTOS AOS PAÍSES EMPOBRECIDOS E A SÚA RELACIÓN CO USO RACIONAL DO MEDICAMENTO, ADEMAIS DO PROBLEMA DA POBOACIÓN DESTES PAÍSES AO ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIAIS

  (OE1) PROMOVER AS DOAÓNS AXEITADAS DE MEDICAMENTOS XERADORAS DE SOLUCIÓNS PARA OS PAÍSES DO SUR

 • SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN A TRAVÉS DO CONTACTO DIRECTO ENTRE ESCOLARES GALEGOS/AS, NICARAGUANOS/AS E BOLIVIANOS/AS - ”LAZOS”

  (OX) ESPERTAR A CONCIENCIA DO PÚBLICO OBXECTIVO CARA O COÑECEMENTO DAS CAUSAS PROFUNDAS QUE XERAN A POBREZA NO MUNDO, ASÍ COMO AS SÚAS CONSECUENCIAS (MIGRACIÓNS, MISERIAS, CONFLICTOS, ETC.)

  (OE1) COÑECEMENTO DIRECTO DA REALIDADE SOCIAL DE OUTRAS ZONAS DO MUNDO CON MISERIA

  (OE2) COÑECEMENTO DAS COUSAS QUE DETERMINAN O FENÓMENO DAS MIGRACIÓNS ORIXINADAS POLA DESIGUALDADE ECONÓMICA. FOMENTO DA IMPLICACIÓN PERSOAL (VOLUNTARIADO, ACTIVIDADES DE AXUDA Á COOPERACIÓN, ETC,.)

 • A GLOBALIZACIÓN DENDE OS GLOBALIZADOS

  (OX) CONTRIBUÍR A ESTENDER A PERCEPCIÓN DO ESFORZO SOCIAL EN AXUDA E COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO COMO UN BO INVESTIMENTO EN ORDE A PALIAR OS DESEQUILIBRIOS E AS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DAS DINÁMICAS SISTÉMICAS ABANDOADAS A SI MESMAS DA GLOBALIZACIÓN

  (OE1) FONMENTAR  A IMPLICACIÓN DO PROFESORADO EN CAMPAÑAS INTERDISCIPLINARIAS QUE INTRODUZAN A REALIDADE SOCIAL E OS DESEQUILIBRIOS PLANETARIOS NAS AULAS.

 • A TRAVÉS DOS TEUS OLLOS (FASE II)

  (OX) REALIZAR UN ACERCAMENTO Á POBOACIÓN DE BOLIVIA PARA AXUDAR ACOMPRENDER DE FORMA SIGNIFICATIVA E CRÍTICA CAL É A REALIDADE DOS PAÍSES EN VÍAS DE DESENVOLVEMENTO E AS FORZAS ECONÓMICAS, SOCIAIS E POLÍTICAS QUE EXPLICAN E PROVOCAN A EXISTENCIA DA POBREZA E A DESIGUALDADE NO NOSO PLANETA.

  (OE1) FOMENTAR VALORES  E ACTITUDES  DE SOLIDARIEDADE, RESPETO E CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN POBOACIÓNS INFANTÍS DAS REXIÓNS OBXECTO DO PROGRAMA MEDIANTE O COÑECEMENTO, O ACERCAMENTO E O INTERCAMBIO CULTURAL.

 • 6ª AULA ITINERANTE DOS CONTOS SOLIDARIOS - ”ContoSolidarios 2005”

  (OX) PROMOVER HÁBITOS DIARIOS DE COMPROMISO SOLIDARIO E COA TOLERANCIA ENTRE AS/OS ALUMNAS/OS GALEGOS, A TRAVÉS DOS CONTOS

  (OE1) DAR A COÑECER A SITUACIÓN DE DESIGUALDADE NOS PAÍSES DO TERCEIRO MUNDO

  (OE2) DAR A COÑECER O TRABALLO DOS ONGDS EN GALICIA

  (A1) SESIÓNS DE CONTACONTOS SOBRE A TOLERANCIA E A SOLIDARIDADE

  (A2) PÁXINA WEB CONTOSOLIDARIOS

  (A3) CEIBA-CONTOSOLIDARIOS

 • ABRE A XANELA AO MUNDO (2005)

  (OX) DENDE O USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS, SENSIBILIZAR E EDUCAR PARA O DESENVOLVEMENTO NO SEU SENTIDO MÁIS AMPLO E INTEGRAL, AS NENAS E NENOS E MOZAS E MO E MOZOS DE GALICIA E DOUTRAS REXIÓNS DE ESPAÑA

  (OE1) DAR A COÑECER Á SOCIEDADE GALEGA A REALIDADE DO ASÍ CHAMADO ”TERCEIRO MUNDO” E O PROBLEMA DAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS QUE NEL EXISTEN(

  A1) MELLORA E AMPLIACIÓN DO PORTAL: www.ventanalmundo.com

  (A2) RELANZAMENTO MASIVO DA CAMPAÑA