Directorio

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Rúa do Horreo, 61 - 15701 Santiago de Compostela

Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea: Jesús Gamallo Aller

Tlf: +34.981.541.002

sunioneu@xunta.gal

 

Subdirección Xeral de Cooperación Exterior

Tlf: +34.981.541.005

cooperacion.exterior@xunta.gal

 

Subdirectora xeral: Pilar Romero Rodríguez

Tlf: +34.981.541.005

pilar.romero.rodriguez@xunta.gal

 

Xefa do Servizo de Fomento da Cooperación ao Desenvolvemento: Eugenia Paz Costoya

Tlf: +34.981.541.015

eugenia.paz.costoya@xunta.gal

 

Xefa de Sección: Delia Peña Pajaro

Tlf: +34.981.957.087

maria.delia.pena.pajaro@xunta.gal

 

Xefe de Sección: José Luis Pardo Nuñez

Tlf: +34.981.541.020

jose.luis.pardo.nunez@xunta.gal

 

Xefa do Servizo de Formación e Coordinación Institucional da Cooperación ao Desenvolvemento: Mª Mar Vega Lorenzo

Tlf: +34.981.541.021

maria.mar.vega.lorenzo@xunta.gal

 

Xefa de Sección: Montserrat Otero Álvarez

Tlf: +34.981.957.176

montserrat.otero.alvarez@xunta.gal