Informes anuais

O Informe da Cooperación Galega publícase anualmente co fin de render contas á cidadanía das actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia e dar cumprimento aos nosos compromisos, recollidos no Plan director e nos correspondentes plans anuais.

Documentos
(2.93Mb)