Avaliación de proxectos

Nesta sección podemos atopar as avaliacións externas incluídas no Plan de avaliacións, instrumento que permite planificar anualmente a actividade avaliadora, dotándoa de continuidade e previsibilidad.