Estudos

 • 20/06/2016

  Coñecemento e actitudes dos cidadáns galegos cara á Política de Cooperación e Axuda para o Desenvolvemento Rexistro de cooperantes galegos no exterior. Informe

  Este estudo foi realizado por un equipo da Universidade de Santiago de Compostela a demanda da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia. Con el preténdese dar unha primeira resposta á necesidade, percibida tanto polas autoridades autonómicas como polo conxunto dos actores implicados nas políticas de cooperación e axuda para o desenvolvemento, de dispor de información sobre a opinión e actitude que ten a cidadanía galega acerca de diversos aspectos daquelas políticas, das súas liñas orientadoras e da actuación dos diferentes axentes involucrados nelas.

 • 30/05/2013

  Diagnóstico das accións de Educación para o Desenvolvemento financiadas pola Xunta de Galicia no período 2010-2012

  O presente documento responde a un proceso iniciado a mediados de novembro de 2012, cando a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE propúxose abir un proceso de diálogo e intercambio para o seguimento das diferentes intervencións que se están a realizar ao abeiro da convocatoria de Educación para o Desenvolvemento (ED) e dos convenios de fortalecemento e ED aprobados no ano 2012.

   

 • 30/09/2010

  Rexistro de cooperantes galegos no exterior. Informe

  Infome elaborado polo Instituto de Estudos Sociais e Internacionais, IESI para a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea co obxectivo de ter uns datos fiables e actualizados sobre o conxunto de expatriadas/os galegas/os que desenvolven o seu traballo en países en vías de desenvolvemento.