Plans anuais

Os plans anuais concretarán os obxectivos, as prioridades, xeográficas e sectoriais, e os recursos contidos no plan director correspondente e serán aprobados polo Consello da Xunta de Galicia por proposta do departamento competente en materia de cooperación para o desenvolvemento, logo do informe do Consello Galego o de Cooperación para o Desenvolvemento.