Plans anuais

Os plans anuais concretan os obxectivos, as prioridades (xeográficas e sectoriais) e os recursos contidos no plan director correspondente. Son aprobados polo Consello da Xunta de Galicia, a proposta do departamento competente en materia de cooperación para o desenvolvemento, logo do informe do Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento.