Outras novas
04/07/2022

Nota de prensa da Fundación Balms para la Infancia sobre os últimos avances en materia social, no Distrito Municipal Santiago Oeste (República Dominicana), no marco do proxecto Habitabilidad II

Achégase nota de prensa da Fundación Balms para la Infancia relativa aos últimos avances en materia social no Distrito Municipal Santiago Oeste, na República Dominicana, no marzo do proxecto Habitabilidad II.

Documentos