Avaliacións de proxectos

Avaliación ex-post dos proxectos financiados pola Cooperación Galega na República Dominicana dende o ano 2007 ata o ano 2013