Avaliacións de proxectos

Avaliación externa ex- post dos proxectos financiados pola Cooperación Galega en República Dominicana no período 2014- 2020