Estudos
30/03/2016

Análise de percepcións sobre o papel das empresas galegas no desenvolvemento dos países e comunidades socias

O estudo, previsto no III Plan Director da Cooperación Galega, realizouse no marco dun proceso de promoción da participación do sector empresarial galego como axente de desenvolvemento, en prol do interese común do desenvolvemento sostible, económico e  social dos países e comunidades socias.

Este estudo representa un primeiro achegamento á percepción dos axentes de cooperación para o desenvolvemento en Galicia respecto do papel da empresa privada no desenvolvemento dos países nos que opera, tanto desde as súas actuacións individuais como de parte dun sistema de alianzas entre actores.

O estudo foi realizado pola empresa Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa – ICSEM.