Normativa
30/04/2015

Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración