Planificación
31/12/2010
Plans Directores

II Plan director da Cooperación Galega 2010 - 2013

O presente Plan recibiu o apoio unánime dos tres órganos de coordinación e asesoramento en materia de cooperación para o desenvolvemento, é dicir, as Comisións Interdepartamental e Interterritorial e o Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento, reunidos o 5 de marzo de 2010, e foi aprobado por unanimidade polo Parlamento de Galicia o 16 de xuño dese mesmo ano.