Normativa
13/06/2007

Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia