Novas de Cooperación Galega
08/09/2021
Convocatorias

Nova relación de persoas propostase destinos das bolsas para a formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento

A comisión de valoración, recibidas dúas renuncias, fai pública unha nova listaxe de persoas propostas entre as solicitantes que acadaron unha maior puntuación e os seus destinos, así como a listaxe de reserva.