Novas de Cooperación Galega
29/07/2016
Xeral

Proposta de adxudicación das bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento

Unha vez realizadas as entrevistas persoais o día 28 de xullo de 2016, a comisión de avaliación, logo da xuntanza do día 29 de xullo, fai pública na páxina web http://www.cooperaciongalega.org/ a puntuación das entrevistas por orde alfabética, a proposta de adxudicatarios/as e destinos e a lista de reserva.