Novas de Cooperación Galega
27/07/2017
Convocatorias

Proposta de adxudicación das bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento

Unha vez realizadas as entrevistas persoais o día 26 de xullo de 2017, a comisión de avaliación, logo da xuntanza do día 27 de xullo, fai pública na páxina web https://cooperacion.xunta.gal a puntuación das entrevistas, a proposta de adxudicatarios/as e destinos e a lista de reserva.

Documentos