Novas de Cooperación Galega
14/09/2016
Xeral

Publicado Informe anual da Cooperación Galega 2015

Publicacion del Informe anual de Cooperación Galega, documento que recolle as principais
actuacions desenvolvidas durante o ano 2015 para dar cumprimento aos compromisos
recollidos no III Plan director 2014-2017.