Outras novas
07/10/2015
Outras novas

Desvelando as masculinidades hexemónicas : O papel dos homes nas relacións da equidade de xénero” Plan de Formación

Os cursos será impartidos por: José Rutilio Delgado Rodríguez e Walberto Virgilio Tejeda Guardado, facilitadores do Programa de Masculinidades do Centro Bartolomé das Casas. San Salvador. O Salvador.

www.escuelaequinoccio.org

Os contidos que se abordarán serán os seguintes:

  • O Modelo Hexemónico de Masculinidade (MHM)
  • Os dispositivos de socialización do MHM
  • Relacións de poder entre os xéneros
  • A prevención da violencia de xénero
  • A dimensión do coidado no ciclo vital
  • Masculinidades. Feminidade

IMPORTE SIMBÓLICO DAS MATR&ÍCULAS: 5€ .O pago formalizarase no momento da inscrición. Unha vez realizada a matrícula non se devolverá o importe

ABANCA: IBAN ES60 2080 0319 6430 4001 3740. Concepto: Masculinidades 15

PARA MATRICULARSE solicitar ou enviar o formulario de matrícula a: InteRed Galicia: galicia@intered.org

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN