Outras novas
07/02/2007
Outras novas

IGUAIS NO 2015: POLA EQUIDADE DE XÉNERO NO MUNDO

No ano 2000, na Asamblea de Nación Unidas, reuníronse 189 Xefas e Xefes de Estado e de Goberno. A reunión chamouse "O Cumio do Milenio" e alí asinaron a "Declaración do Milenio" na que se deron de prazo ata o ano 2015 para conquerir oito importes obxectivos:

 1. Acadar coa pobreza e a fame
 2. Logarar a educación primeria universal
 3. Promover a equidade de xénero e a autonomía das mulleres
 4. Reducir a mortalidade infantil
 5. Mellorar a saúde materna
 6. Combatir a SIDA e facilitar a planificación familiar
 7. Coidar o medioambente e garantir auga potable
 8. Fomentar unha asociación mundial para o desenvolvemento

OBXECTIVO 3: TODAS AS PERSOAS DEBEMOS TER OS MESMOS DEREITOS E OPORTUNIDADES, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO E ONDE NACÉRAMOS

Ámbitos nos que hai desigualdade entre homes e mulleres:

 • Acceso á educación
 • Acceso e control de recursos
 • Participación pública e poder de decisión
 • Dereitos sexuais e reprodutivos
 • Traballo remunerado
 • Violencia de xénero
 • Traballo doméstico