Outras novas
18/09/2015
Outras novas

Programa de formación para a mellora da calidade da acción humanitaria

A acción humanitaria responde as necesidades das persoas en situacións de emerxencia. Así mesmo, mulleres, homes, nenas, nenos, adolescentes e persoas maiores ven afectados de maneira diferente polas crises humanitarias e, á súa vez, contan con capacidades específicas para prepararse e facer fronte a esas situacións. A integración dos aspectos de xénero e idade no deseño e a xestión dos proxectos humanitarios é, por tanto, de primeira importancia para garantir unha axuda de calidade.
Esta actividade ten como obxectivo principal capacitar aos e as participantes para que poidan integrar a sensibilidade ao xénero e a idade nos seus proxectos e programas. Así mesmo, profundarase especificamente nos avances expostos por BOTO coa incorporación dun marcador de xénero e idade ao seu proceso de valoración de propostas.