Outras novas
13/04/2015
Outras novas

Seminario Internacional sobre o dereito á educación

Dias 21 e 22 de abril de 16 a 20 h. facultade de Ciencias da Educación da USC (Campus Vida). Inscrición gratuíta.