Outras novas
08/06/2017

Universidade da Coruña: Cursos de verán 2017 "A igualdade de xénero na axenda para o desenvolvemento"

Universidade da Coruña: Cursos de verán 2017 "A igualdade de xénero na axenda para o desenvolvemento"

Do 11 ao 14 de setembro de 2017

Consultar o programa.

Prazo de matrícula: do 19 de maio ata o 6 de setembro de 2017

 
Horas de duración: 18
Lugar de realización

 
Normal.

Paseo de Ronda, 47.

15011 - A Coruña
Recoñecemento académico

 
Titulacións a extinguir: Número de créditos de libre elección para alumnos da UDC 1
Titulacións de graos: De acordo co disposto na normativa mediante a que se establece o procedemento para o recoñecemento académico de créditos por participación en actividades universitarias nos Graos da UDC, aprobada por acordo do Consello de Goberno do 17 de xullo de 2012, modificada por acordo do mesmo órgano de data 21 de xullo de 2016, aos estudantes da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h., máximo 3 créditos por curso

 
Perfil preferente do alumnado: Alumnado de Ciencias Sociais como potenciais interesados pero extensión a matriculados en todas as titulacións con interese en cuestións de igualdade de xénero e cooperación ao desenvolvemento