Outras novas
09/01/2007
Outras novas

VII FORO SOCIAL MUNDIAL 2007

Os nove obxectivos son:

1. Construir un mundo de paz, xustiza, ética e respecto para as diferentes espiritualidades

  1. 2. Liberar ao mundo da dominación do capital multinacional e financeiro
  2. 3. Asegurar o acceso universal e sostible aos bens comúns da humanidade e da natureza

4. Democratización do coñecemento e a información

5. Asegurar a dignidade, a defesa da diversidade, garantir a igualdade de xenero e eliminar todas as formas de discriminación

6. Garantir os dereitos á alimentación, aos servizos de saúde, á educación e ao traballo decente

7. Edificar unha orde mundial baseada na soberanía, a autodeterminación e os dereitos das persoas

8. Construir unha economia centrada nas persoas e sostible

9. Edificar verdadeiras institucións políticas, democráticas coa completa participación das persoas en relación á toma de decisións e ao control dos asuntos e os recursos públicos

Máis información: http://wsf2007.org/karibu-al-fsm-nairobi-2007/info/sobre