Avaliacións de proxectos

Avaliación externa ex-post dos proxectos financiados pola Cooperación Galega no Salvador e Honduras no período 2010-2017