Proxectos

Apoderamento Económico, Social e Ambiental de Mulleres Rurais para a erradicación da violencia baseada en xénero en 7 comunidades do Municipio de Matagalpa, Nicaragua.

O proxecto busca, desde o enfoque de dereitos humanos, recoñecer a importancia da participación e apoderamento económico das mulleres rurais do municipio O Tuma - A Dalia, Nicaragua, contribuíndo a previr a violencia de xénero. Priorizáronse sete comunidades rurais polas limitadas oportunidades de participación, principalmente para as mulleres adultas, novas, adolescentes e nenas, asociado ao mandato social que os homes son os que se integran e deciden nos distintos ámbitos.  É importante fortalecer as capacidades persoais, familiares e o desenvolvemento persoal, social e económico  das mulleres e nenas, achegando a reducir as brechas e barreiras existentes que causan desigualdade e discriminación. En definitiva, o proxecto contribuirá a que 200 mulleres, 140 nenas, nenos e adolescentes apliquen factores de detención e seguridade para protexerse ante os riscos asociados á violencia baseada en xénero á vez que achega a unha dinámica municipal e comunitaria máis integradora.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
NICARAGUA
Zona de actuación: 
Matagalpa (municipio)
Axentes: 
FUNDACIÓN EDUCACIÓN E COOPERACIÓN - EDUCO
Contraparte: 

Educo Nicaragua & Asociación Centro de Servizos Educativos en Saúde e Medio Ambiente Nicaragua. CESESMA.

Código CRS: 
15170 - Organizacións e institucións da igualdade das mulleres
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír ao exercicio dos dereitos de mulleres rurais e os seus núcleos familiares para construír contornas protectoras e libre de violencia de xénero e xeracional no departamento de Matagalpa.

Específico: Fortalecer o apoderamento económico, social e ambiental, de mulleres, homes, nenos, nenas e adolescentes para erradicar a violencia de xénero na súa contorna familiar, educativo e comunitario en 7 comunidades do Municipio do Tuma – A Dalia.

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Mulleres, homes adultos, nenas, nenos e adolescentes toman decisións que favorecen a súa vida e establecen relacións igualitarias para a prevención da violencia baseada en xénero.

            A.1.1.1 Talleres de capacitación e sensibilización en xénero

            A.1.1.2 Talleres de Grupos autoaxuda.

            A.1.1.3 Talleres en masculinidades.

            A.1.1.4 Intercambio mixto de experiencias entre mulleres e homes.

RE 1.2 Fortalecidas as capacidades de emprendemento económico para a xeración de ingresos.

            A.1.2.1 Capacitación en emprendedurismo para a implementación de iniciativas económicas.

            A.1.2.2 Habilitación de 50 iniciativas económicas.

            A.1.2.3  Capacitación sobre manexo e administración de recursos.

            A.1.2.4 Feira anual municipal ou comunitaria de emprendedoras.

RE 1.3 Fortalecida a coordinación interinstitucional para a prevención de violencia e protección ambiental na comisión municipal de xénero e nos centros educativos.

A.1.3.1 Seis talleres de capacitación con nenos e nenas adolescentes, escolas -comunidade para elaborar un Plan de Acción Ambiental polos nenos e nenas por escola.

            A.1.3.2 Prácticas amigables ao medio ambiente.

            A.1.3.3 Participación de mulleres en espazos locais e municipais.

            A.1.3.4 Campaña de Visibilidade sobre Apoderamento Económico, Social e Ambiental para a erradicación da violencia baseada en xénero.

Poboación beneficiaria: 

Directa:  440 (100 homes; 200 mulleres; 70 nenos; 70 nenas)

Indirecta: 1.500 (200 homes; 600 mulleres; 350 nenos; 350 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 185.000,00€ (74.000€ en 2023 e 111.000€ en 2024)