Novas de Cooperación Galega

 • 13/03/2008
  Xeral

  A Xunta de Galicia lidera un programa asinado hoxe cos concellos de Retalhuleu e Champerico, seis ONGD galegas e oito guatemaltecas

 • 11/03/2008
  Xeral

   Carlota Román recordou na súa intervención que as fotos da exposición reflicten a parte visible do traballo xa realizado, pero que aínda queda moito por facer para chegar a un mundo máis xusto onde os dereitos humanos se cumpran en democracia e liberdade Na inauguración tamén participaron a delegada en Galicia de Acción contra a Fame, Isabel Iglesias, o fotógrafo Fernando Bellas, a actriz Ánxela G. Abalo, e o dramaturgo Gustavo Pernas

 • 06/03/2008
  Xeral

   Carlota Román recordou na súa intervención que a democracia implica un sistema de valores centrados no ser humano e nos seus dereitos universais Entre outros participantes, está prevista a asistencia de Gregorio Peces Barba, Henri Peña Ruiz e Juan José Tamayo

 • 28/02/2008
  Xeral

   As accións desenvolvidas no 2007 e as previstas para 2008 se presentaron nos Órganos de Coordinación e Asesoramento da Cooperación para o Desenvolvemento: CINTERCODE, CINCODE e CONGACODE  Fabiola Sotelo destacou a importancia da tarefa executiva ”na consolidación de novos instrumentos para o desenvolvemento da cooperación”

 • 24/02/2008
  Xeral

  Resolución do 11 de febreiro de 2008, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior polas Organizacións non Gobernamentais de Desenvolvemento. A resolución das convocatorias foi publicada o 25 de febreiro, no número 39 do Diario Oficial de Galicia, e o prazo de presentación de solicitudes é dun mes a partir do día seguinte da data de publicación das resolucións no DOG

 • 17/02/2008
  Xeral

  Ese día terán lugar as reunións dos tres órganos de coordinación e asesoramento da cooperación galega : a Comisión Interdepartamental de Cooperación para o Desenvolvemento (CINCODE), o Consello Galego de Cooperación (CONGACODE) e a Comisión Interterritorial de Cooperación para o Desenvolvemento (CINTERCODE)

 • 03/02/2008
  Xeral

  Con esta medida preténdese apoiar a formación de persoas expertas en cooperación internacional, complementando a formación académica con estadías na Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela, e nos proxectos que, co apoio do Goberno galego, se executen nos países prioritarios da cooperación galega, así como nas Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) dependentes da Axencia Española de Cooperación Internacional (AECI) e, por primeira vez, nas oficinas en terreo da Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO) e o Fondo de Desenvolvemento das Nacións Unidas para a Muller (UNIFEM). –Nova do 26 de novembro-

 • 31/01/2008
  Xeral

  * A iniciativa desenvolvida polo claustro do IES de Sar en Santiago de Compostela, pretende achegar ao seu alumnado a realidade da infancia e a adolescencia noutras partes do mundo

  * A Directora Xeral conferenciou sobre as actuacións da cooperación galega e a súa especial aposta pola educación

 • 30/01/2008
  Xeral

  * No marco das actividades de sensibilización da sociedade civil galega, a dirección xeral de Cooperación Exterior financia o ciclo de conferencias “Mulleres cociñando o futuro” que pretende dar visibilidade o traballo realizado polas Mulleres dos Comedores Populares e Intermon Oxfam en Perú* O traballo e o empoderamento das mulleres da FEMOCCPAALC foi apoiado en terreo, e agora preténdese achegar á cidadanía galega

 • 25/01/2008
  Xeral

        No acto participaron os Ministros de Pesca de Costa Rica, Nicaragua e Panamá, os Viceministros de Belice, Honduras e Guatemala, o subdirector xeral para América Central da Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, e representantes do Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de España, da Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia, e da Fundación Centro Tecnológico del Mar, entre outros         A directora xeral de Cooperación Exterior apostou pola transferencia de coñecementos para conseguir que a pesca e a acuicultura tornen nunha actividade económica con suficiente peso como para permitir que as comunidades poidan alcanzar un maior nivel de desenvolvemento socio-económico