Proxectos

ABRE A XANELA AO MUNDO

Beneficiarios

Tódolos niveis educativos de ensino non universitario, animadores socioculturais, responsables e voluntarios implicados na sensibilización.

Obxectivos 

- Dende o uso das novas tecnoloxías , sensibilizar e educar para o desenvolvemento no seu sentido máis amplo e integral  aos nenos e nenas, xoves, educadores e público en xeral.

- Mediante a implicación do profesorado, facilitándolle propostas didácticas e recursos variados e creativos, conseguir que os nenos e nenas  coñezan a realidade dos países do denominado “Terceiro Mundo” e o problemas das diferencias económicas que nel existen.

Accións

1. Manter e dinamizar as propostas que existen na web www.ventanalmundo.com. Información sobre a problemática do mundo en xeral, foros, chat...
2. Incorporación de novidades na páxina web
www.ventanalmundo.com : obxectivos do milenio, campañas e material didáctico de diversas ONGD's ...

 

 

Ano: 
2006
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Educación para o desenvolvemento
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
JÓVENES Y DESARROLLO (ANTES JÓVENES DEL TERCER MUNDO)
Axudas: 

19.000 euros