Proxectos

ACCIÓNS PARA O FORTALECEMENTO E INTEGRACIÓN DO SISTEMA DOMINICANO DE INNOVACIÓN: APOIO Á CREACIÓN E DESENVOLVEMENTO DUNHA REDE DE UNIDADES DE INTERFAZ PARA A TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA

(OX) DAR APOIO TÉCNICO Á SECRETARÍA DE ESTADO E A INSTITUCIÓNS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DA REPÚBLICA DOMINICANA, PARA UNHA POSIBLE CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DUNHA REDE DE UNIDADES DE INTERFAZ NO PAÍS.

(A1) XORNADAS E SEMINARIOS SOBRE CONEXIÓN ENTRE EMPRESAS E CENTROS DE COÑECEMENTO PARA A TRANSFERENCIA DE TECNOLOXÍA: METODOLOXÍAS E BOAS PRÁCTICAS EN GALICIA, ESPAÑA E EUROPA

(A2) ACCIÓNS DE FORMACIÓN PARA A CONSTITUCIÓN NA REP. DOMINICANA DUN COLECTIVO

(A3) DESENVOLVEMENTO E APLICACIÓN DE METODOLOXÍAS E PROCEDEMENTOS ADAPTADOS Á REALIDADE CIENTÍFICO TÉCNICA DOMINICANA, PARA A PROMOCIÓN E XESTIÓN DA COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS E CENTROS DE COÑECEMENTO

(A4)DETERMINACIÓN DO TIPO DE ESTRUTURA ORGANIZATIVA E FUNCIONAL MÁIS AXEITADA PARA AS NOVAS UNIDADES DE INTERFAZ DO SISTEMA DOMINICANO DE INNOVACIÓN

(A5) COLABORAR COAS AUTORIDADES DOMINICANAS NO PROCESO DE XESTIÓN DO PLAN DE I+D E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA, ASESORANDO NO DESEÑO E TOMA DE DECISIÓNS RELATIVAS Á POSTA EN MARCHA DE PROGRAMAS E ACCIÓN DO MESMO.

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Zona de actuación: 
Rexión Noroeste
Axentes: 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Código CRS: 
33210 - Política turística e xestión administrativa
Axudas: 

130.000.00 €