Proxectos

Acompañamento biopsicosocial a mulleres indíxenas vulnerables en Perú

Este proxecto está centrado na análise do mapa da situación das mulleres indíxenas vulnerables en Cuzco, Perú, e no deseño e implementación dun sistema de comunicación con mensaxes a teléfonos móbiles para mellorar a súa saúde biopsicosocial das devanditas mulleres. Os resultados da investigación serán transferidos e aplicados nos servizos sociais de acompañamento e asesoramento a mulleres indíxenas vulnerables coa finalidade de facilitar o benestar social e a saúde biopsicosocial ás devanditas persoas.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria de investigación para o desenvolvemento
Rexión: 
América do Sur
País: 
ESPAÑA
PERÚ
Zona de actuación: 
Cuzco (departamento)
Axentes: 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
UNIVERSIDADE DE VIGO
Código CRS: 
12340 – Promoción na saúde mental e o benestar
Obxectivos: 

Obxectivo xeral: Analizar o mapa da situación das mulleres indíxenas vulnerables en Cuzco e deseñar un sistema de comunicación con mensaxes a teléfonos móbiles para mellorar a súa saúde biopsicosocial.

Obxectivos específicos:

OE1: Analizar os antecedentes na literatura académica internacional sobre acompañamento biopsicosocial, telefonía móbil e mulleres indíxenas.

OE2: Analizar a xeografía humana de mulleres indíxenas vulnerables en Cuzco, caracterizando a contorna sociocultural, físico-ambiental, económico e demográfico.

OE3: Identificar e convidar a unha comunidade indigena específica de Cuzco a participar na nosa investigación.

OE4: Deseñar un sistema de terapia acompañamento biopsicosocial específico con teléfonos móbiles para mulleres indíxenas participantes.

OE5: Desenvolver e implementar o sistema de acompañamento biopsicosocial con teléfonos móbiles cun grupo de 100 mulleres pertencentes á comunidade participante.

Resultados e actividades: 

O proxecto desenvolverase a partir de 6 actividades específicas que son as seguintes:

1. Analizar os antecedentes na literatura académica internacional sobre mulleres indíxenas, teléfonos móbiles e benestar biopsicosocial.

2. Elaborar un mapa da situación das mulleres indíxenas vulnerables e analizar a Xeografía Humana, caracterizando a súa contorna sociocultural, físico-ambiental, económico e demográfico.

3. Identificar e convidar á comunidade indíxena específica da rexión de Cuzco a participar.

4. Deseño dun sistema de acompañamento biopsicosocial con teléfonos móbiles para mulleres indíxenas; a partir dos resultados do análise bio-psicosocial da súa comunidade e o diagnóstico de cada caso individual.

5. Implementación do Sistema de acompañamento biopsicosocial con teléfonos móbiles cun grupo de 100 mulleres xitanas pertencentes á comunidade participante.

6. Analizar os resultados do estudo de caso con instrumentos de medición de saúde biopsicosocial.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 21.550 € (10.775 € en 2023 e 10.775 € en 2024)