Proxectos

Acordo de Prórroga do Convenio entre a Cooperación Descentralizada e a Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento para a actuación conxunta e coordinada en materia de acción humanitaria

Prórroga do Convenio entre a cooperación descentralizada e a AECID para a actuación conxunta e coordinada en materia de acción humanitaria, subscrito o 3 de outubro de 2018 e publicado no BOE o 9 de novembro de 2018, cuxa vixencia foi prorrogada en 2019 e 2020.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Axentes: 
AECID - AXENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AO DESENVOLVEMENTO
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE A RIOXA
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ASTURIAS
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CASTELA E LEÓN
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ESTREMADURA
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE MADRID
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE MURCIA
COMUNIDADE VALENCIANA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEMP)
Código CRS: 
998 - Sen asignar / Sen especificar
Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 50.000,00 €