Proxectos

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E DE DIFUSIÓN DO MUNDO DA COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS: Proporcionar tanto apoio técnico como informativo ás organizacións integradas na Coordinadora Galega de ONGD'S . De igual xeito, tamén apoiará a aquelas organizacións que non formen parte da Coordinadora pero que así o soliciten, así como á cidadanía galega en xeral.

ACCIÓNS: - Mantemento da renovada páxina web www.galiciasolidaria.org
- Proporcionar apoio técnico ás ONGD
- Publicación de:
                 - Caderno“Os 14 mandamentos do bó cooperante”o
                 -  II Cartafol da Solidariedade
                 - Guía das ONGD galegas 2006-2007
                 - Boletín da coordinadora
                 - Informe cero sobre as ONGD
- Organización de dous seminarios de formación, un pensado para o público en xeral e o outro  para as propias organizacións e o seu persoal técnico
- Apoiar actividades de sensibilización da sociedade galega a distintos niveis, sobre a cooperación internacional (Campaña Pobreza Cero)
 

Ano: 
2006
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
COORDINADORA GALEGA DE ONGD
Axudas: 

23.470 EUROS