Proxectos

Adquisición de 360.000 xiringas para a vacinación xeneralizada contra a COVID da poboación cubana

O convenio ten por finalidade a loita contra a expansión da pandemia provocada pola COVID-19 a través da subministración do material necesario para a vacinación xeneralizada da poboación cubana con vacinas desenvolvidas en Cuba polo Instituto Finlay e o Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
CUBA
Zona de actuación: 
La Habana (provincia)
Axentes: 
SOLIDARIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO E A PAZ (SODEPAZ)
Contraparte: 

Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP)

Código CRS: 
12250 - Control enfermidades infecciosas
Obxectivos: 

Xeral: Garantir e manter o Obxectivo 3 dos ODS en Cuba: Garantir unha vida sa.
Específico: Mellorada a capacidade para a vacinación da poboación cubana con vacinas desenvolvidas en Cuba polo Instituto Finlay e o Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

Resultados e actividades: 

Resultado 1: Vacinada a poboación cubana con vacinas desenvolvidas en Cuba polo Instituto Finlay e o Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.
Actividade 1.1. Adquisición de 360.000 xiringas con agullas.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 30.000,00 €