Proxectos

APOIO A ACTIVIDADE PESQUEIRA DAS COMUNIDADES PESQUEIRAS ARTESANAIS DO LAGO DE NICARAGUA E RÍO SAN JUAN

OBXECTIVOS

- Mellora das condicións de venda da produción pesqueira, de xeito que se manteña o valor nutritivo, a calidade e a inocuidade do produto, aumentando o seu valor económico

- Establecemento dun sistema de boas prácticas de manipulación e hixiene para aplicar en todo o proceso

- Continuar apoiando ás organizacións de pescadores que teñan amosado iniciativas para traballar en equipo

ACCIÓNS

- Construcións de facilidades pesqueiras de manexo nas comunidades

-Contratación da consultoría para o asesoramento xurídico á cooperativa Adolfo Madrigal Canales

- Centralizar o desembarco dos produtos de pesca en recintos destinados a tal fin que reúnan as condicións mínimas de salubridade e hixiene

Ano: 
2006
Instrumento de financiamento: 
Plan operativo AECID
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
NICARAGUA
Zona de actuación: 
Río San Juan (departamento)
Chontales (departamento)
Axentes: 
OTC NICARAGUA
Contraparte: 

AECI NICARAGUA

Código CRS: 
31320 - Desenvolvemento pesqueiro
Axudas: 

67.500 EUROS