Proxectos

APOIO Á ACTIVIDADE PESQUEIRA NAS COMUNIDADES PESQUEIRAS ARTESANAIS DO LAGO DE NICARAGUA (CUENCA DEL RÍO MAYALES-DPTO. CHONTALES) E RÍO SAN JUAN

(OX) MELLORADOS OS VOLUMES E TALLAS DAS ESPECIES NO LAGO DE NICARAGUA

(OE) MELLORADO O APROVEITAMENTO SOSTIBLE DOS RECURSOS PESQUEIROS DO LAGO DE NICARAGUA

(A1) ESTUDAR AS FUNCIÓNS E AVALIAR AS COMPETENCIAS NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS NA ZONA DO LAGO DE NICARAGUA

(A2) ELABORAR E POÑER EN MARCHA UNHA ESTRATEXIA DE COORDINACIÓN ENTRE AS DIVERSAS INSTITUCIÓNS IMPLICADAS NA ÁREA

(A3) COORDINACIÓN DE INSTITUCIÓNS.

BENEFICIARIOS/AS: MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO, ADPESCA, DIREC. XERAL. DE RECURSOS NATURAIS E PESCADORES/AS ARTESANAIS DO LAGO DE NICARAGUA E AS SÚAS FAMILIAS

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Plan operativo AECID
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
NICARAGUA
Zona de actuación: 
Chontales (departamento)
Río San Juan (departamento)
Axentes: 
OTC NICARAGUA
Código CRS: 
31320 - Desenvolvemento pesqueiro
Axudas: 

62.500.00 €