Proxectos

Apoio ao Instituto para el desarrollo y la innovación educativa (IDIE) en Arxentina. Plan de actuación 2010

O proxecto pretende afondar e diversificar as accións levadas a cabo polo Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE-OEI).
Preténdese proseguir cos mecanismos fundamentais de traballo que se veñen desenvolvendo no IDIE: a xestión do coñecemento para incrementar a sensibilización social, política e técnica acerca da problemática educativa; a cooperación para o fortalecemento institucional nos ámbitos gobernamentais e non gobernamentais para dinamizar o compromiso de mobilización que leve consigo ao desenvolvemento de iniciativas prácticas e concretas para o melloramento da situación do sistema educativo e o seu impacto no proceso de desenvolvemento do país e o deseño dunha oferta formativa destinada a funcionarios, expertos, docentes e responsables sociais e políticos da cuestión educativa.
Período de actuación: xaneiro - decembro 2010

Ano: 
2010
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
América do Sur
País: 
ARXENTINA
Zona de actuación: 
Bos Aires
Axentes: 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)
Contraparte: 

Organización de Estados Iberoamericanos para para a Educación, a Ciencia e a Cultura - Oficina Rexional en Bos Aires

Obxectivos: 

Favorecer o proceso de mellora da calidade do sistema educativo arxentino para apoiar o desenvolvemento dunha sociedade democrática, equitativa e plural

Resultados e actividades: 

 Desenvolver e organizar encontros temáticos, consultas e outras actividades con distintas institucións, organismos e especialistas vinculados coas áreas de traballo do IDIE
 Participar e difundir as experiencias e intervencións realizadas nas áreas temáticas en congresos, eventos, encontros e en distintos medios
 Promover os espazos de reflexión para responsables políticos na toma de decisións no ámbito educativo nacional e/ou provincial
 Promover espazos de difusión virtual
 Colaborar cos equipos técnicos dos distintos organismos no deseño de accións de intervención nas catro áreas temáticas
 Participar na elaboración de instrumentos de sistematización, seguimento e avaliación de proxectos de intervención
 Participar e/ou continuar coa elaboración, edición e distribución de publicacións nas áreas educativas de cobertura do IDIE
 Desenvolver unha indagación sistemática sobre a formación docente, a educación inicial, valores e alfabetización no ámbito nacional
 Promover instancias de intercambio, construción de consensos e acordos entre as áreas implicadas do IDIE cos diferentes niveis de xestión nacional, provincial e iberoamericano
 

Poboación beneficiaria: 

Directa: equipos técnicos e directivos do Ministerio de Educación de Arxentina e os gobernos provinciais e locais en materia educativa; corpo docente das escolas, a comunidade educativa no seu conxunto e outros actores sociais.

Axudas: 

38114,79