Proxectos

APOIO Á AUTOCONSTRUCIÓN DE VIVENDAS EN TERRAS RECUPERADAS POLA COMUNIDADE INDÍXENA E CAMPESIÑA VICTORIAS 3. GUATEMALA (2ª FASE)

(OX) APOIAR UN PROCESO DE DESENVOLVEMENTO COMEZADO POLA COMUNIDADE COA RECUPERACIÓN DA TERRA QUE CONDUZA AO FORTALECEMENTO DA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA A XESTIÓN, A CONSTRUCIÓN DUN HÁBITAT QUE ENFATICE O ARRAIGO DA COMUNIDADE Á NAI TERRA E O ESTABLECE

(A1)CONTRATACIÓN DE PERSOAL CUALIFICADO

(A2)REVISIÓN DO PROGRAMA DO CURSO DE ALBANELERÍA

(A3)SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

(A4)ADQUISICIÓN DE FERRAMENTAS E DE MATERIAL DO CURSO DE ALBANELERÍA

(A5) IMPARTICIÓN DO CURSO DE ALBANELERÍA

(A6)ENTREGA DOS CERTIFICADOS

BENEFICIARIOS/AS: POBOACIÓN RURAL INDÍXENA E CAMPESIÑA (APROX. 2293 HOMES E 1653 MULLERES)

Ano: 
2004
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Retalhuleu (departamento)
Axentes: 
ARQUITECTOS SEN FRONTEIRAS
Axudas: 

125.000.00 €