Proxectos

APOIO Á CONSOLIDACIÓN DO NOVO REXIME FORESTAL MEDIANTE O FORTALECEMENTO DAS INSTITUCIÓNS RESPONSABLES DO DESEMPEÑO DO SECTOR NA PROVINCIA DE VELASCO

(OX) REVALORIZAR E DIVERSIFICAR OS RECURSOS XERADOS A PARTIR DO BOSQUE PARA PROMOVER O DESENVOLVEMENTO DAS POBOACIÓNS LOCAIS E A SOSTIBILIDADE DO MESMO

(OE) FORTALECER AS INSTITUCIÓNS RESPONSABLES DO DESENVOLVEMENTO FORESTAL LOCAL PARA QUE POIDAN DESENVOlVER AS COMPETENCIAS QUE O NOVO REXIME FORESTAL DA NACIÓN LLES OUTORGA EN MATERIA FORESTA

(A1) APOIAR ÁS UNIDADES FORESTAIS MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS DA PROVINCIA DE VELASCO

BENEFICIARIOS/AS: COMUNIDADES RURALES E AGRUPACIÓNS SOCIAIS DO LUGAR (ASL)

 

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Plan operativo AECID
Rexión: 
América do Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Velasco (provincia)
Santa Cruz (departamento)
Axentes: 
OTC BOLIVIA
Código CRS: 
31220 - Desenvolvemento forestal
Axudas: 

55.000.00 €