Proxectos

APOIO Á CONSTRUCIÓN DE CUARTOS DE BAÑO NA ILLA DO MAIO

O proxecto prevé a construción de 60 cuartos de baño nas localidades de Figueira e Ribeira Don João, con vista a combater os actuais índices de insalubridade así coma a realización de campañas de sensibilización e educación para saúde con vista a contribuír á adopción de novos hábitos de hixiene. Estas campañas serán organizadas a través de procesos participativos e asegurarán o envolvemento directo das asociacións comunitarias das respectivas localidades.

A promoción de mellores hábitos de hixiene contribuirá tanto na redución das taxas de mortalidade infantil, como na redución dos índices de desnutrición e da incidencia de infeccións na poboación beneficiaria. Será aumentada a dignidade e privacidade de todas e todos, particularmente das mulleres, sendo elas quen máis sofre coa falta de sanitarios limpos e seguros.

A acción contribuirá tamén para o alcance das metas dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, particularmente para o ODM 1,4,5 e 7.
Período de execución: abril – decembro 2010

Ano: 
2010
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
África
País: 
CABO VERDE
Zona de actuación: 
Illa de Maio
Axentes: 
FOGACOSOL - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
Contraparte: 

Cámara Municipal do Maio

Código CRS: 
14030 - Abastecemento de auga potable e saneamento básico - sistemas menores
Obxectivos: 

Contribuír ao logro das metas dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio na illa de Maio, asegurando mellores condicións de salubridade das poboacións e, consecuentemente, unha mellor calidade de vida

Resultados e actividades: 

Apoio á construción de 60 cuartos de baño nas localidades de Figueira e Ribeira Dom João
Sensibilización das comunidades para o uso e manutención dos cuartos de baño

Poboación beneficiaria: 

Directa:
 220 persoas,de 60 familias, con vivenda sen cuarto baño, das aldeas de Figueira (142 persoas) e Ribeira Don João (78 persoas)
 2 asociacións comunitarias de Figueira e a de Ribeira Don João no ámbito das campañas de sensibilización e educación para a saúde
 700 persoas: 500 habitantes de Figueira 200 habitantes de Ribeira Don João.
Indirecta: Cerca de 9.000 habitantes - a poboación da illa
 

Axudas: 

48708